Modeller

Jag tycker om modeller av olika slag! Modeller som är lätta att komma ihåg är ofta i form av geometriska figurer. Cirklar, trianglar, trappor och fyrfältare är användbara för att åskådliggöra och förenkla vissa saker.

Triangel, fyrfältare, fyrkant, cirkel

Modeller gör verkligheten begriplig genom att förenkla den. Modeller kan också hjälpa oss att komma vidare, genom att de sorterar upp och strukturerar våra tankar. Precis som kartor är de en guide till verkligheten, som alltid är mycket mer komplex och mångfacetterad än alla kartor och modeller. Jag tycker dock att vi med det förbehållet kan unna oss att förenkla och beskriva företeelser med modeller, då det ibland gör tillvaron lite mer begriplig!

Här har jag skapat en lista över de modeller jag nämner i mina artiklar, så att du lätt ska kunna hitta tillbaka till dina favoriter. De står i bokstavsordning med en länk till den artikel som berör dem i namnet på modellen.

Batteri och laddareBatteriet och laddaren är en modell jag har skapat själv för att beskriva behovet av att hushålla med våra resurser.

Empatikorset är en modell jag fått med mig från Socialhögskolan, tyvärr utan att veta upphovspersonen. Empatikorset hjälper oss att hålla vår empatiska balans och att få syn på var vi eventuellt trampar snett, både privat och på arbetet.

Feedbacktrappan handlar om hur vi tar emot feedback som andra ger oss. Jag beskriver i samma artikel också hur du kan ge konstruktiv feedback till andra människor. Det är en särskild konst!

Flow är ett positivt tillstånd vi uppnår när vi är koncentrerade på toppen av vår förmåga. Flow ger en känsla av mening och lycka. En modell visar när vi uppnår flow – och inte.

Förändringskurvan är en modell som beskriver våra reaktioner inför en plötslig eller väntad förändring. Den kallas ibland för krisreaktionskurvan och liknande.

Johari fönster är en fyrfältare som beskriver hur en person kan se sig själv och ses av andra. Vi får också nycklar till hur vi kan bli mer öppna inför andra.

KASAM är en akronym* och ett begrepp som jag genom åren funnit väldigt användbart. KASAM står för känsla av sammanhang och delas in i meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Utifrån dessa kan vi titta på vår situation och fördjupa förståelsen för vårt sammanhang.

Kognitiva triangeln är en modell som är väldigt enkel och just därför smått genial för att förstå hur vi fungerar och hur våra tankar påverkas av känslor och handlingar som påverkas av våra tankar.

Prioriteringsfyrfältaren är en enkel modell som hjälper oss att göra rätt uppgifter först och att fundera över varför och för vems skull vi gör saker.

Smarta mål är en modell (egentligen en akronym*) för att skapa mål vi faktiskt kan och vill nå.


*Akronym = en förkortning bildad av första bokstaven i flera ord. De underlättar ofta för minnet, precis som modeller av olika slag.