Förändringsarbete

Förändringsarbete handlar om olika sätt att påverka en förändringsprocess i en förhoppningsvis gynnsam riktning. Målet är att hitta vägar till nya sätt att leva livet. Du kan ta hjälp av Livshjulet för att bedöma inom vilka områden en förändring vore önskvärd. Hjulet går att skriva ut via din webbläsare och använda som du önskar.

Här har jag samlat mina artiklar om förändring och arbete för förändring ur olika synvinklar. Jag börjar med den kognitiva triangeln då det är en bra modell för att få syn på hur vi fungerar. När vi känner att något kanske behöver förändras kan mirakelfrågan vara en hjälp att se vårt mål. För att nå dit kan vi behöva ta hjälp av modellen smarta mål. När vi är inne i en frivillig eller påtvingad förändring kan förändringskurvan hjälpa oss att förstå vad som händer.

Den kognitiva triangeln

Mirakelfrågan

Smarta mål

Förändringskurvan