Den kognitiva triangeln

Den kognitiva triangeln kan vi använda i många olika sammanhang. Triangeln är en bra form då den visar oss att alla tre aspekterna hänger ihop. Tankar och känslor påverkar våra handlingar och vise versa. Våra känslor påverkar våra tankar och tvärt om. Du kanske känner dig glad och tänker att detta var intressant, vilket får dig att läsa vidare. Eller så tänker att detta var jättetrist och känner dig irriterad, vilket får dig att närma dig musen för att klicka bort den här texten.

 

Ett tips är att fundera över vilka känslor som får oss att agera direkt, utan omvägen via tänkandet. Det är ofta sådant som gör ont – bränner vi oss är det bra att vi drar undan handen! Det är samma sak med vissa känslor, de skyddar oss. Ibland behöver vi dock öva på att tänka efter innan vi handlar även när det smärtar, exempelvis om vi känner oss kränkta eller sårade av någon. Det gäller både i privatlivet, där det ofta är svårare, och på arbetet, där vi ofta behärskar oss mer.

När vi blir stressade är det tyvärr så att vi oftare går direkt från känslor till handling, stresshormonerna stänger liksom av tankeförmågan. Därför är det bra att försöka andas eller räkna till 10 när stressen övermannar oss – det ger hjärnan syre och sätter igång tankeprocesserna igen.

I allt förändringsarbete, psykosocialt arbete och handledning kan vi också använda triangeln för att fundera över vilka känslor och processer som drar igång i oss själva, reflektera över hur vi ska förstå dem vi möter eller vilka teorier vi har användning för just nu samt besluta oss för vilket sätt att gå vidare som är mest relevant utifrån detta.

Den kognitiva triangeln hjälper oss att sortera upp kaos och sätta ord på vad det är som påverkar det vi är med om i livet. Fundera på följande:

  • Hinner jag tänka och känna efter eller rusar jag bara på och gör?
  • Fastnar jag i tankar och planerande så att inget blir gjort?
  • Känner jag mig överväldigad utan att ha funderat över hur det kommer sig?

Om du just nu arbetar med ett specifikt dilemma, fundera vilken av de tre aspekterna som är svårast – vilken behöver du mest hjälp med?

  • Är det känslor eller inre processer som påverkar/hindrar dig?
  • Är det något du känner att du inte förstår, som behöver förtydligas?
  • Har du svårt att besluta dig för nästa steg? Eller har du redan gjort något och funderar över resultatet?

Skriv ner vad det är du behöver hjälp med, det är ofta ett första steg för att komma vidare och att förstå sig själv.