Smarta mål

För att åstadkomma förändring – och för att komma i balans – behöver vi veta vart vi vill. Vi behöver ha både riktning och mål klara för oss. Riktningen behöver vi för att avgöra om vi rör oss åt rätt håll och målet för att veta när vi är framme.

Vi börjar med målet. Ett spännande sätt att fundera kring mål är att använda akronymen SMARTA mål. SMARTA står för:

  • Specifikt – målet ska vara så tydligt och konkret att du vet vad du faktiskt vill uppnå.
  • Mätbart – målet ska gå att mäta på ett eller annat sätt, så att du vet när du är där.
  • Attraktivt – du bör bara jobba mot mål som du faktiskt vill uppnå! Och om du hjälper andra att sätta mål för deras förändring är det ännu viktigare att det faktiskt är något de vill uppnå!
  • Realistiskt – du behöver tro på att du kan klara att nå ditt mål, annars behöver du anpassa målet efter din förmåga.
  • Tidsbestämt – du bör uppskatta hur lång tid det får ta att nå målet, så du slipper jobba på i all oändlighet. Går det inte att tidsbestämma målet bör du fundera på om det är tillräckligt specifikt och realistiskt…
  • Ansvarsfördelat – behövs inte för att målet ska vara SMART, men ibland är det viktigt att fundera över om det är flera som behöver hjälpas åt att nå målet. Gör inte allt arbete själv!

Säg att du vill må bättre. Att ha ”jag vill må bra” som mål är troligen attraktivt, men inte så mycket hjälp att komma vidare. Målet ”jag vill vara tillräckligt frisk för att orka göra det jag behöver och vill 95% av tiden” är mer specifikt och mätbart. Om målet är realistiskt beror på din grundhälsa, men hälsan är möjlig att förbättra. Du kan dock behöva fundera på procentsatsen – och sätt den inte till 100% för alla blir sjuka och behöver vila ibland, det hör till livet! Den här typen av mål kan vara svåra att tidsbestämma, för det är ofta ett kontinuerligt arbete att hålla sig hyggligt frisk. Däremot kan vi bestämma en tidsrymd under vilken vi förbättrar våra odds, så att vi når målet. Det för oss till nästa del – att ta ut riktningen!

För att faktiskt nå våra smarta mål, behöver vi ha koll på vägen dit. Ofta satsar vi stort och kroknar när det blir uppförsbacke… Då är delmål till stor hjälp, så vi har något att stämma av emot.

Vi fortsätter med vår hälsa som mål. Det är bra att först kolla utgångsvärdet: hur ofta avstår/hindras du från att göra det du behöver och vill idag? Ett sätt är att ta hjälp av exempelvis sjukskrivningsdagar, eller att notera i en kalender under en period, för att få en bild av hur det ser ut. Kanske behöver du utifrån det justera procentsatsen ytterligare? Sen behöver du fundera över vad det är som påverkar orken negativt. Handlar det om basala behov som mat och sömn? Stressar du för mycket? Behöver du träna mer? Gör du för lite roliga saker? Här finns en uppsjö av möjliga delmål att jobba med.

En god idé är att ta ett delmål/område i taget – vi drunknar ofta om vi har ambitionen att förändra för många saker samtidigt! Delmålen kan formuleras smart utifrån samma princip. Det är också vitsen med realistiskt tidssatta mål – det kanske tar ett år att uppnå ett sånt här ambitiöst mål. Då blir vi ju besvikna och ger upp lättare om vi tror att vi ska fixa det på två månader!

Slutligen: Glöm inte bort att fira varje framsteg! Att fira kan innebära att unna sig något du inte brukar, att ”skryta” i sociala medier eller något annat som känns roligt. Om vi inte firar våra delmål, finns det också en risk att vi tröttnar på väg mot målet. Det blir som en lång vandring utan vilopauser…