Meningen med livet

Det är viktigt för välmåendet att känna någon form av mening med livet. För en del människor betyder livets mening kontakten med något större – en gudomlighet eller andlighet. För andra är det mer jordnära som att få barn eller kanske vara lycklig. För somliga är det att finna sin livsuppgift, att känna att jag hamnat rätt i tillvaron.

En bra början kan vara att fundera över vad som får dig att hamna i flow. Flow är nämligen enligt professor Mihaly Csikszentmihalyi som skrivit en hel bok om ämnet, förknippat med lyckokänslor och känslor av mening med livet. Vi hamnar i flow när balansen mellan utmaning och vår förmåga är rätt som den här modellen visar.

Är jag nybörjare på något så får utmaningen inte vara för svår för då hamnar jag i stress, men ju bättre jag blir desto mer utmaning krävs för att jag ska uppleva flow. När känner du dig så fokuserad att du glömmer tid och rum? Vad sysslar du med då? Faktum är att Csikszentmihalyis forskning visar – kanske en smula överraskande – att de flesta människor oftast hamnar i flow när de arbetar. Finns det stunder på jobbet då du hamnar i flow?

Ett annat sätt att utforska meningen med livet kan vara att tänka tillbaka till barndomens drömmar och förhoppningar. Vad ville du bli som barn? Vad brukade du leka? Kreativitet är enligt Csikszentmihalyi en väg till flow. Fundera över om du har några intressen eller hamnar i situationer som du upplever som kreativa. Känns de meningsfulla för dig? Kan du utveckla den sidan av ditt liv mer?

Att vara en del av ett större sammanhang kan också skapa flow. Det kan handla om stora sportevenemang, föreningsverksamhet eller exempelvis gemenskapen i en församling. Har du något sammanhang som ger mening och flowupplevelser?

Meningsfullhet är den viktigaste komponenten i KASAM (känsla av sammanhang), utan den faller ofta förmågan att begripa och hantera tillvaron. Csikszentmihalyi refererar till beskrivningar från överlevare av upplevelser från Andra världskrigets koncentrationsläger. De människor som klarade sig med bättre mental hälsa lyckades finna mening i små ögonblick, som en liten blomma eller ett vänligt ögonkast från någon medmänniska. Antonovskys forskning om KASAM utgår också delvis på överlevare med relativt sett god hälsa – vad var det som fick dem att klara sig så pass bra? Det visade sig vara förmågan att skapa en känsla av sammanhang i tillvaron.

Kan du hitta röda trådar i ditt liv? Saker som återkommer, teman? Ofta är det lättare för oss att minnas negativa saker och händelser. Även dessa kan innehålla lärdomar och teman som blir betydelsefulla för livet.

Slutligen kan som sagt någon form av andlighet eller känsla av delaktighet i ett större sammanhang ge oss en mening med livet. Har du en tro som känns meningsskapande?

Vill du jobba vidare med frågorna i texten kan du skriva ut den här PDF-filen: Meningen med livet Lycka till!