Välkommen!

Jag heter Helena Isberg Malmgård och arbetar som handledare i psykosocialt arbete i företaget Samtal som Cirklar AB. Jag är intresserad av förändringsprocesser och av hur vi människor kan hålla oss så friska och välfungerande som möjligt.

Helenas cirklarVarför heter hemsidan Helenas cirklar? Seden att sitta samlade i en cirkel runt elden och berätta historier som sprider kunskap går tillbaka till urminnes tider.  Jag tycker mycket om cirkeln som form, då den är oändlig. Om vi tänker oss tiden som en cirkel förstår vi lättare att alla berättelser är delar av en helhet och skulle bli annorlunda om vi började tidigare eller senare i vår berättelse. Så är det också med kunskap. Vi utgår från det vi vet här och nu. När vi delar våra tankar föds det nya idéer och i framtiden kommer vi veta mer än idag.

Den här sidan är mitt sätt att sluta en cirkel kring den kunskap jag samlar på mig och samtidigt kunna dela den med andra. Jag vill också passa på att berätta om de mer skönlitterära texter jag skriver, eftersom jag tror på berättelsernas kraft som inspirationskälla. Min förhoppning är att du finner något intressant om du kikar runt, så skapar sidan också ringar på vattnet 🙂

Guide till flikarna i menyn:
  • Livsbalans handlar om hur vi behåller hälsa och välbefinnande.
  • Medmänskligt  innehåller artiklar som handlar om förändringsarbete, samspel, bemötande och förståelse för oss själva och andra, på både individ- och gruppnivå.
  • Modeller samlar alla konkreta redskap som hjälper till att visualisera, strukturera och i viss mån förenkla olika tankar.
  • Boktips är böcker jag läser och finner användbara på tema förändringsarbete, mänskligt samspel och livsbalans.
  • Författardrömmar är en mer personlig rubrik där jag presenterar mina egna skrivprojekt och berättelser för lägerelden.

Menyn hittar du högst upp på sidan.

Min förhoppning är att du ska finna innehållet användbart både privat och i arbetslivet.