Sömn är viktigast av allt

Matthew Walker är sömnforskare och professor vid Berkeley University i USA. Han har skrivit boken Sömngåtan – Den nya forskningen om sömn och drömmar (2017). Matthew Walker visar att vår sömn har en extremt stor betydelse för hur vi människor fungerar och mår. Jag fick boken rekommenderad till mig av min naprapat, vilket jag är så glad för!

Det finns flera typer av sömn, indelade i två huvudtyper NREM och REM. REM står för Rapid Eye Movement och är vår drömsömn, medan NREM helt enkelt är Non REM-sömn eller djupsömn. Matthew Walker har i sin forskning utgått från frågan vad sömnen tjänar till, eftersom evolutionen inte har tagit bort den. En väldigt viktig information som Matthew Walker trycker på, är att vi inte alls klarar oss bra på mindre än åtta timmars sömn per natt och att vi tyvärr inte heller kan ”sova igen” på helgerna. Den sömn vi förlorar sätter sina spår i kropp och psyke och påverkar vår hälsa negativt.

Djupsömnen (NREM) läker kroppen och är viktig för hjärnans mognad. Att sova mindre än åtta timmar/natt ökar risken för flera allvarliga sjukdomar, som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och demens. Dessutom ökar risken för psykiska sjukdomar och skörhet.

Det jag fastnade mest för i boken var hur otroligt viktig REM-sömnen är för hur vi fungerar socialt. Vi har mer REM-sömn i slutet av nattens sömn, så våra sena kvällsvanor i kombination med tidiga arbetsmorgnar är inte hälsosamma. REM-sömnens drömmar ökar vår sociala förmåga, vår kognitiva intelligens, vår kreativitet, vårt minne och vår förmåga att reglera känslor. Att sova och drömma är alltså det viktigaste vi kan göra för att må bra! Och om du pluggar till en tenta ska du se till att sova ordentligt för då fastnar kunskapen bättre.

Arbetsgivare har all anledning att intressera sig för medarbetares sömn, då utsövda medarbetare förutom ovanstående också visar ökad motivation, effektivitet, samarbetsförmåga och uppriktighet samt generellt anstränger sig mer. Undersövda medarbetare tenderar å andra sidan att ljuga och fuska mer, åka snålskjuts på andra, skylla ifrån sig oftare, ha sämre humör och vara allmänt labila och ogenomtänkta. Undersökningar har visat att medarbetare omedvetet märker hur chefen har sovit, då chefens beteende skiftar med mängden sömn hen fått. Andrew Walker går så långt att han hävdar det är större skillnader i ledaregenskaper hos samma person som sovit bra respektive dåligt än mellan olika människor. En bra chef sover ordentligt!

Ett särskilt spännande avsnitt behandlade posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och de mardrömmar som är typiska för PTSD. Matthew Walker berättar i boken att en kollega av en slump lyckats ge patienter en blodtryckssänkande medicin som i en biverkning hämmade signalsubstansen noradrenalin som signalerar stress i hjärnan. Enda tillfället på dygnet när våra hjärnor slipper noradrenalin är under REM-sömnen. Det gäller dock inte för människor som lider av PTSD, även deras REM-sömn påverkas av noradrenalin vilket skapar mardrömmar. När noradrenalinnivåerna sänktes kunde patienterna med PTSD plötsligt drömma vanliga drömmar. På bara en kort tid mådde de som drömde om sina hemska erfarenheter utan stresspåslag påtagligt bättre, då drömmar i sig fyller en terapeutisk funktion. Försök har visat att friska unga människor som inte får drömma i REM-sömn efter bara några dagar uppvisar psykosnära symptom, som ökad misstänksamhet/paranoida idéer, vanföreställningar och hallucinationer.

Jag vill absolut rekommendera alla att läsa den här boken, den är jätteviktig! Den är intressant och lätt att läsa, full som den är av intressanta fakta och exempel. Andrew Walkers viktigaste tips för förbättrad sömn (av 12 tips han ger i slutet av boken) är att sova och vakna samma tid varje dag – även på helgerna.