Mirakelfrågan

Det finns en underbar fråga, som uppkom av en slump i ett terapisamtal med Insoo Kim Berg.

Föreställ dig att du vaknar en morgon och det bekymmer du har just nu har löst sig på ett magiskt sätt medan du sov. Hur skulle du märka att något hade hänt? Försök att beskriva skillnaden så detaljerat som möjligt. Fokusera på vad som är närvarande i stället (mer än på frånvaron av bekymret) när du föreställer dig följande:

  • Vad kommer vara det första du lägger märket till? Vad händer sedan?
  • Hur kommer andra människor förhålla sig till dig (i synnerhet dem som kan vara relaterade till ditt bekymmer)?
  • Hur kommer det kännas i dig? Hur kommer stämningen runt vara dig?
  • Vad gör du när ditt bekymmer är borta?

Utifrån det du upptäcker när du föreställer dig miraklet kan du kanske hitta en förändring som du vill uppnå. Förändringen behöver i sig inte vara ett mirakel, men kanske ett lite nytt sätt att vara i verkligheten.

Fundera nu på om verkligheten ibland redan är i närheten av det mirakel du föreställt dig.

  • Finns det stunder då andra redan beter sig som du föreställde dig?
  • Finns det stunder då du känner dig som du föreställde dig?
  • Hur tror du att det kommer sig i så fall?
  • Vad gör du annorlunda när dessa undantag uppstår?

Ofta tror vi att vi inte kan påverka svåra situationer alls, men ibland kan vi bli varse att vi har vissa möjligheter att skapa små undantag som faktiskt gör positiv skillnad i vår verklighet. Vi tror tyvärr ofta att allt som går dåligt beror på oss själva – men att allt bra beror på andra eller på slumpen. Det är ju lite orättvist mot oss själva – eller hur!? Fundera en stund på allt bra du gör, alla ”minimirakel” du utför varje dag. Skriv gärna en lista!

Ibland har vi så svåra dilemman att vi inte kan lösa dem helt på egen hand. Då rekommenderar jag att du tar stöd och hjälp av människor omkring dig – i ditt nätverk eller professionella. Lycka till!

Mer om samtalsmetodiken inom lösningsfokuserad korttidsterapi hittar du exempelvis i boken Att bygga lösningar av Insoo Kim Berg och Peter De Jong (1997).