Skogsmagi

En viktig källa till välmående är att vistas i naturen. Det finns forskning som visar att vårt parasympatiska nervsystem aktiveras i naturen, vilket gör oss lugnare och mer harmoniska. I Japan har de myntat begreppet shinrin yoku – översatt till skogsbad – utifrån detta. 

Boken Shinrin yokuForskaren Yoshifumi Miyazaki beskriver i boken Shinrin yoku – Bli lugn och harmonisk med natur- och skogsterapi hur detta har visats vetenskapligt och ger olika tips på hur vi kan dra nytta av detta. Hans forskarteam har exempelvis visat att det räcker med 20 minuters promenad i parkmiljö för att få effekt. Även levande växter på kontoret eller doften av exempelvis trä och blommor har viss effekt mot stressen.

Tips! Prova att ha en växt eller trädgren exempelvis på kontoret och se om du mår bättre!

En skogspromenad blir ännu mer fascinerande efter att ha läst Peter Wohllebens (2015) bok Trädens hemliga liv som verkligen fördjupar synen på dessa varelser. Författaren är en tysk skogvaktare med lång erfarenhet och många egna exempel på det han beskriver.

Många är medvetna om att träd får hjälp av svamparnas Boken Trädens hemliga livmycel för sitt näringsupptag och att de lever i symbios. Peter Wohlleben berättar att träden också samarbetar med varandra. Många av dem lever i familjer och hjälper varandra via rötterna. En trädindivid angripen av skadedjur kan exempelvis få extra näring överförd från de omgivande träden av samma sort. Forskare har också noterat någon sorts knackningar i trädrötter, som kan vara en form av kommunikation träden emellan. De varnar också varandra för faror genom att ”skrika” och sända ut doftsignaler vilket får de andra träden att aktivera sitt försvar mot angripare. Skaparna av manuset till den fantastiska science fiction-filmen Avatar var närmare sanningen än vi kanske anade!

Peter Wohlleben påtalar det långsamma tempot i skogens liv. Exempelvis lever en bok i cirka 500 år och vinner på att växa upp långsamt. Det är gynnsamt för bokar att ha större träd nära, som hämmar deras tillväxt genom att begränsa ljusflödet – veden håller bättre om den inte växt för snabbt. Detta för tankarna till J.R.R Tolkiens enter i Sagan om ringen-trilogin. Enterna är rörliga trädfigurer som sköter om skogen, men ytterst saktfärdiga – tills de blir uppretade! När jag var i Amazonas regnskog fick jag lära mig att där finns ett art av ”vandrande” träd. Det förflyttar sig långsamt med hjälp av rötterna till nya platser. Det är också något att ta efter i dagens stressade samhälle!

Tips! Prova någon gång under dagen att stanna upp och röra dig långsammare, i naturens tempo.

Ett sätt vi alla kan bidra till att bevara viktig naturmark är genom att göra ett ”klick för skogen” på ikonen till höger/längst ner på sidan. Det kostar inget för dig, utan sponsras via annonsörer. Tack från skogen!