Medmänskligt

Medmänsklighet handlar om att leva och fungera i ett samhälle tillsammans med andra människor utan att det uppstår svårigheter. Hur vi fungerar tillsammans och i livet hänger ihop med många olika faktorer; uppväxt, arvsanlag, erfarenheter och personlighet. Självkännedom handlar om att mogna som människa och hitta sin individualitet och samtidigt förstå det generella med människans livsvillkor.

I artikeln om kognitiva förmågor hittar du information om hjärnans funktion och hur det kan märkas om någon del fungerar annorlunda.

Kognitiva förmågor

Många myndighetspersoner möter människor med ett rättshaveristiskt beteende någon gång i sitt yrkesliv. Det kan vara väldigt utmanande och jag har i den här artikeln samlat tips på hur vi kan möta dessa människor.

Rättshaveristiskt beteende

Feedback är en stor fråga i många sammanhang. Det är viktigt i arbetsrelationer att vi får feedback på hur vi presterar och fungerar på arbetsplatsen. Det är också viktigt med feedback från våra klienter i psykosocialt arbete. Det finns en modell, feedback informed treatment, som är utformad för att underlätta detta. Allt detta skriver jag om i den här artikeln om feedback.

Feedback