Livsbalans

Hälsa och välbefinnande handlar om hur vi tar hand om oss själva, både fysiskt och psykiskt. Jag tänker likt Antonovsky, som myntade KASAM-begreppet, på ohälsa-hälsa som ett kontinuum där vi kan ha mer eller mindre god hälsa. Våra val kan också förbättra vår hälsa, även om vi lider av ohälsa och tvärt om. Det sättet att tänka synliggör också att det handlar om att skapa balans i livet.

Behovet av strategier för stresshantering ökar i vårt moderna samhälle, för att minska vår utsatthet för skadlig stress. Stresshantering kan vara både tankemodeller och olika övningar. Ett exempel är mindfulness som innebär att medvetet göra en sak i taget och fokusera fullt ut på det – att vara i nuet. Det är vetenskapligt belagt att mindfulness ökar vårt välbefinnande och minskar stressymptom i kroppen. Att arbeta med människor ställer särskilda krav på stresshantering och på vår empati. Medkänslans pris handlar om en bok av Per Isdal där han beskriver just hur vi som människovårdare belastas och behöver ta hand extra om oss.

Medkänslans pris

Jag har läst några böcker som handlar om välbefinnande och hälsa på olika sätt. En gemensam nämnare är dock vikten av att röra oss utomhus. Skogsmagi handlar om att vistas i skogen och förstå hur träden påverkar både varandra och oss. Att motion är bästa medicinen är egentligen en revolutionerande upptäckt och boken handlar om hur vi med hjälp av rörelse håller oss friska och kreativa.

Skogsmagi

Motion är bästa medicinen

Jag gillar modeller och strukturer som hjälper oss. I artikeln om batteriet och laddaren skriver jag mer om att hushålla med sin energi. Empatikorset är en modell som kan hjälpa oss att hålla balansen i psykiskt utmanande situationer. Ett mer jordnära sätt att hantera stress är att skriva listor. I artikeln om att göra listor får du tips på hur du kan tänka.

Batteriet och laddaren

Empatikorset

Att göra listor

Jag skriver kort om KASAM i den här artikeln, som en introduktion. Slutligen kan vi fundera över den aspekt av hälsa och välbefinnande som Antonovsky i sina studier av KASAM fann vara viktigast, nämligen meningsfullheten. I artikeln om meningen med livet utforskar jag detta närmare. Du får också redskap för att finna din egen mening.

KASAM

Meningen med livet